Please note that the Internet Explorer (IE) desktop application ended support on June 2022. To improve your experience and get an optimal website display, we recommend you to upgrade to Microsoft Edge browser.

Zasady i warunki

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I UŻYTKOWANIA:

ARTYKUŁ 1: PRZEDMIOT

Niniejsze warunki ogólne mają na celu określenie zasad i warunków korzystania z usług i produktów oferowanych na stronach internetowych www.numiscorner.com, www.comptoir-des-monnaies.com lub www.numismatic-shop.com (zwanych dalej: "Stroną") firmy SARL COMPTOIR DES MONNAIES ANCIENNES (zwanej dalej: "CDMA") oraz określenie praw i obowiązków stron w tym kontekście.

Mają one zastosowanie do wszystkich transakcji sprzedaży monet, medali, żetonów, banknotów, książek, katalogów, materiałów eksploatacyjnych lub innych przedmiotów dokonywanych za pośrednictwem tych stron internetowych.

W razie potrzeby mogą one zostać uzupełnione o specjalne warunki korzystania z niektórych usług. W przypadku sprzeczności, warunki specjalne mają pierwszeństwo przed niniejszymi warunkami.

ARTYKUŁ 2: USŁUGI OPERACYJNE

Niniejsze usługi sprzedaży na odległość są świadczone przez firmę COMPTOIR DES MONNAIES ANCIENNES, SARL, o kapitale 7 622,45€, zarejestrowaną w RCS REIMS pod numerem 413 893 686, z siedzibą pod adresem 11 rue Condorcet, 51100 REIMS (zwaną dalej: "CDMA").

Usługi te są świadczone przede wszystkim za pośrednictwem placówki COMPTOIR DES MONNAIES znajdującej się przy 8, Rue Esquermoise w Lille (Francja 59000) oraz wspólnie z innymi instytucjami COMPTOIR DES MONNAIES (znajdującymi się głównie w następujących miastach: Reims, Arras, Bethune, Douai, Lille Valenciennes, Boulogne-sur-Mer).

Z firmą CDMA można się skontaktować pod następującym adresem:

CDMA 118 Bis, rue Royale, 59000, LILLE France lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na niniejszej Witrynie, lub bezpośrednio na stronie contact@comptoir-des-monnaies.com.

ARTYKUŁ 3: DOSTĘP DO WITRYNY INTERNETOWEJ I USŁUG

Usługi, odwiedzanie Witryny i dokonywanie zakupów są dostępne i podlegają ograniczeniom w Witrynie:

- każda osoba pełnoletnia, która ma pełną zdolność prawną do zawierania umów na tych warunkach. Osoba, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, może korzystać z Witryny i Usług wyłącznie za zgodą swojego przedstawiciela prawnego;

- każdej osobie prawnej działającej za pośrednictwem osoby fizycznej posiadającej zdolność prawną do zawierania umów w imieniu i na rzecz tej osoby prawnej.

ARTYKUŁ 4: AKCEPTACJA WARUNKÓW

Akceptacja niniejszych warunków jest zaznaczana w formularzu rejestracyjnym za pomocą pola wyboru. Akceptacja ta może być tylko pełna. Każde przystąpienie do tematu jest uważane za nieważne. Użytkownicy, którzy nie wyrażają zgody na przestrzeganie niniejszych warunków, nie mogą korzystać z Usług.

ARTYKUŁ 5: REJESTRACJA W SERWISIE

5.1 Korzystanie z Usług może wymagać od Użytkownika zarejestrowania się w Serwisie za pomocą przeznaczonego do tego celu formularza. Użytkownik musi podać wszystkie informacje oznaczone jako obowiązkowe. Niekompletna rejestracja nie zostanie zatwierdzona.

Rejestracja automatycznie prowadzi do założenia konta w imieniu Użytkownika (dalej: "Konto"), dając mu dostęp do osobistej przestrzeni (dalej: "Przestrzeń Osobista"), gdzie Użytkownik może zarządzać swoim korzystaniem z Usług w formie i według środków technicznych, które CDMA uzna za najbardziej odpowiednie do świadczenia tych usług.

Użytkownik gwarantuje, że wszystkie informacje podane w formularzu rejestracyjnym są dokładne, aktualne i szczere oraz nie są obarczone błędem.

Użytkownik zobowiązuje się do aktualizowania tych informacji na swoim koncie osobistym w przypadku wystąpienia zmian, tak aby zawsze spełniały one powyższe kryteria.

Użytkownik jest poinformowany i akceptuje fakt, że informacje wprowadzone podczas tworzenia lub aktualizacji jego Konta stanowią wartościowy dowód jego tożsamości. Informacje wprowadzone przez Użytkownika są dla niego wiążące po zatwierdzeniu.

5.2 Użytkownik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swojego konta osobistego po zidentyfikowaniu się za pomocą identyfikatora logowania i hasła.

Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Usług osobiście i nie zezwalać osobom trzecim na korzystanie w jego imieniu lub na jego rzecz, chyba że zgodzi się ponieść pełną odpowiedzialność.

Użytkownik jest również odpowiedzialny za zachowanie poufności swojej nazwy użytkownika i hasła. Jeżeli zauważy, że jego konto zostało wykorzystane bez jego wiedzy, musi niezwłocznie skontaktować się z CDMA, korzystając z danych wymienionych w artykule 2. Uznaje on CDMA za uprawnionego do podjęcia odpowiednich środków w takich przypadkach.

ARTYKUŁ 6: OPIS USŁUG

Użytkownik ma dostęp do usług opisanych na stronie, w formie i z wykorzystaniem funkcji oraz środków technicznych, które CDMA uzna za najbardziej odpowiednie.

ARTYKUŁ 7: USŁUGI ODPŁATNE

7.1: Dostępność produktów

Wszystkie pozycje prezentowane na stronie są dostępne w magazynie, chyba że określono inaczej. Pozycje te są dostępne w ograniczonej liczbie, najczęściej w pojedynczym egzemplarzu.

Pomimo skomputeryzowanego zarządzania i rygorystycznych zapasów, jeśli liczba zamówień okaże się większa niż liczba pozycji w magazynie, nie możemy zagwarantować dostawy i przystąpimy do pełnego zwrotu pieniędzy tak szybko, jak to możliwe.

7.2: Cena

Ceny podawane są w euro i netto (z VAT), bez kosztów wysyłki, chyba że określono inaczej.

Mogą one być wyrażone w innej walucie, zgodnie z wyborem dokonanym przez Użytkownika. W takim przypadku waluta jest wyraźnie wskazana (na przykład DOLLARS).

Jeśli nie podano inaczej, ceny są wyrażone w euro i zawierają wszystkie podatki francuskie.

CDMA zastrzega sobie prawo, według własnego uznania i na warunkach, które będą jedyną instancją oceniającą oferty promocyjne lub obniżki cen.

7.3: Korekta cen

Ceny mogą zostać zmienione przez CDMA w dowolnym czasie, według własnego uznania i bez uprzedzenia.

W przypadku zamówienia złożonego przed podwyżką cen, naliczona zostanie cena obowiązująca w chwili zarejestrowania zamówienia.

7.4 Rozliczenia

Transakcje pomiędzy Użytkownikiem a CDMA są przedmiotem rachunków, które są przekazywane Użytkownikowi za pomocą wszelkich użytecznych środków.

7.5: Metoda płatności

Wszystkie zamówienia są płatne w całości przy zamówieniu za pomocą systemu PayPal, czeku, przelewu bankowego w euro lub w inny sposób opisany na stronie. Użytkownik gwarantuje, że CDMA posiada niezbędne uprawnienia do korzystania z wybranej metody płatności.

Warunki płatności za usługi są opisane na Stronie internetowej.

W przypadku dostaw poza Francję kontynentalną, wszelkie opłaty celne i podatki lokalne oraz różne deklaracje są na wyłączną odpowiedzialność odbiorcy.

Przez Paypal (Francja, UE, Francuskie Terytorium Zamorskie i Reszta Świata)

Ta niezawodna i bezpieczna metoda płatności zapewnia szybką realizację zamówienia.

Zwracamy uwagę, że nigdy nie prosimy o podanie danych bankowych pocztą elektroniczną. Jeśli otrzymasz taką wiadomość, prawdopodobnie jest to próba wyłudzenia danych, nie odpowiadaj na nią i natychmiast nas o tym powiadom.

Podczas dokonywania płatności można upewnić się o wiarygodności witryny dzięki obecności bezpiecznego protokołu płatności, symbolizowanego przez adres HTTPS i kłódkę u dołu strony.

Czekiem (tylko Francja)

Czeki bankowe lub pocztowe na zlecenie Comptoir des Monnaies Anciennes

Należy je przesłać do nas w kopercie wraz z kopią formularza zamówienia na adres:

Comptoir des Monnaies Anciennes
NUMISCORNER
118 Bis, rue Royale
59000 Lille FRANCE

W podziale na przelewy bankowe (Francja, UE, francuskie terytoria zamorskie i reszta świata)

Koszty ponosi klient, dane bankowe otrzymasz po potwierdzeniu zamówienia.

Wysyłka towaru zostanie zrealizowana dopiero po potwierdzeniu przez nasz bank otrzymanej kwoty (48 do 72 godzin).

Nie przystępujemy do wysyłki towaru, jeśli nie otrzymamy pełnej kwoty, prosimy sprawdzić w swoim banku, czy opłaty są całkowicie na Twoją odpowiedzialność.

Jeśli masz problem ze złożeniem zamówienia za pomocą przelewu bankowego, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej.

ARTYKUŁ 8: SPOSÓB WYSYŁKI I DOSTAWY

Nasze opłaty za wysyłkę są oparte na stałej kwocie obejmującej opłaty pocztowe pobierane przez wybraną przez Ciebie firmę pocztową (La Poste, Chronopost, Fedex, itd...), koszty opakowania niezbędnego do właściwej ochrony Twojego zakupu (koperta bąbelkowa, zabezpieczenia...) oraz koszty ubezpieczenia.

Koszty wysyłki mogą ulec zmianie bez uprzedzenia, zwłaszcza w przypadku ograniczonej działalności biznesowej.

Koszty wysyłki zależą na ogół od wielkości zamówienia i miejsca docelowego.

W przypadku zamówień o wartości mniejszej niż 300 euro wymagany jest udział w wysokości 10 euro. Wysyłka i obsługa są bezpłatne dla każdego zamówienia o wartości przekraczającej lub równej 300 €.

Koszty wysyłki różnią się w zależności od kraju, w którym znajduje się dana witryna.

Wszystkie przesyłki są ubezpieczone w 100%.

Istnieje możliwość wypłaty w sklepach. Usługa ta jest bezpłatna.

ARTYKUŁ 9: DOSTAWA

Dostawa jest realizowana do domu Użytkownika, na adres podany w zamówieniu, przy czym czas dostawy obejmuje czas potrzebny na zatwierdzenie płatności, czas przygotowania zamówienia oraz czas dostawy przez przewoźnika, który może się różnić w zależności od lokalizacji Użytkownika.

Średni czas dostawy wynosi około 3 dni. W zależności od sposobu płatności i miejsca docelowego należy liczyć się z dłuższym czasem.

Ostrzeżenie: Ekspedycja monet datowanych przed 1500 r. i o wartości powyżej 1500 € wymaga uzyskania pozwolenia na wywóz od służb celnych, co może spowodować pewne opóźnienie w przygotowaniu zamówienia.

Nie ponosimy odpowiedzialności za nieprawidłowy adres wysyłki podany przez klienta lub zmianę adresu w trakcie realizacji zamówienia.

Zgodnie z wymogami prawnymi dotyczącymi walki z praniem brudnych pieniędzy, ukrywaniem, oszustwami i transakcjami z wykorzystaniem metali szlachetnych, przed potwierdzeniem zamówienia możemy poprosić o kopię dowodu osobistego lub paszportu, potwierdzenie adresu (ostatni rachunek za media, gaz lub telefon), referencje zawodowe osób, u których składano już zamówienia.

W razie potrzeby CDMA zastrzega sobie prawo do sprawdzenia (tożsamości, poprawności danych lub innych informacji) klienta telefonicznie, kontaktując się z nim pod numerem, który podał na swoim koncie. Wysyłka towaru i potwierdzenie zamówienia nastąpi dopiero po otrzymaniu i zatwierdzeniu wymaganych informacji.

W przypadku płatności czekiem lub przelewem bankowym, zamówienie zostanie zrealizowane po otrzymaniu płatności, wysyłka nastąpi po zaksięgowaniu kwoty na naszym koncie, czek musi dotrzeć do nas bezwzględnie w ciągu 5 dni roboczych, po tym okresie zastrzegamy sobie prawo do odsprzedaży towarów na naszej stronie internetowej i anulowania zamówienia.

W przypadku dostaw poza Unię Europejską i terytoria zamorskie, opłaty celne i ewentualne podatki związane z dostawą przedmiotu są pobierane przez Klienta i ponosi on za nie odpowiedzialność, ponieważ nie znamy wszystkich obowiązujących przepisów i innych formalności celnych w różnych krajach i nie jesteśmy zobowiązani do ich weryfikacji.

Zachęcamy do skontaktowania się z odpowiednimi władzami w swoim kraju w celu sprawdzenia formalności.

W przypadku, gdy zamówienie zostanie uznane za niebezpieczne przez nasz system scoringowy (zapobiegający oszustwom) lub gdy wystąpią trudności z wysyłką, zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówienia bez uprzedzenia. W takim przypadku zostanie dokonany pełny zwrot kwoty zamówienia.

W przypadku opóźnienia w dostawie zamówienia i przed jakimkolwiek kontaktem zalecamy:

Sprawdź na swoim koncie poprawność adresu wysyłki.

Jeśli przesyłka jest dostarczana przez La Poste, zachęcamy do udania się do biura w Twojej okolicy w celu sprawdzenia, czy przesyłka nie czeka tam na Ciebie.

W przeciwnym razie można skontaktować się z naszym działem obsługi klienta (pocztą elektroniczną za pośrednictwem formularza na stronie internetowej lub na adres podany w artykule 2 niniejszych warunków).

W przypadku zagubienia lub kradzieży przesyłki należy poinformować nas listownie lub pocztą elektroniczną w ciągu 3 dni roboczych od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o zagubieniu lub kradzieży, a listem poleconym - przewoźnika w ciągu 3 dni roboczych.

Przewoźnik przeprowadzi dochodzenie, a jeśli odpowiedzialność nie będzie leżała po stronie klienta, zobowiązujemy się do zwrotu kosztów całego zamówienia.

Jeśli wystąpi problem z opakowaniem zamówienia (paczka otwarta, przepakowana...), należy odmówić przyjęcia dostawy, podając konkretną przyczynę, ale w przypadku przyjęcia uszkodzonej paczki odpowiedzialność ponosi wyłącznie klient.

ARTYKUŁ 10: GWARANCJA, PŁATNOŚĆ

W przypadku, gdy po otrzymaniu zamówienia nie jesteś z niego zadowolony, zobowiązujemy się do zwrotu kosztów zakupu, pod warunkiem, że przedmioty zostaną zwrócone w oryginalnym opakowaniu, wraz z fakturą i w stanie, w jakim je otrzymałeś. W pierwszej kolejności należy poinformować o tym nasz dział obsługi klienta poprzez e-mail dostępny na stronie, pocztą na adres podany w artykule 2 lub telefonicznie (03.28.14.42.36) w ciągu 14 dni. Następnie mają Państwo 14 dni na zwrot zakupionego towaru.

Adres zwrotny to:

CDMA NUMISCORNER
118 Bis, Rue Royale
59000 Lille / France

Przekażemy Ci dokładne warunki zwrotu i transportu. Każda paczka, która zostanie zwrócona bez zastosowania się do naszych instrukcji może zostać odrzucona i zaangażuje Twoją odpowiedzialność w przypadku jej uszkodzenia lub utraty.

Będziesz odpowiedzialny za bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Koszty zwrotu towaru pokryjemy tylko w przypadku niezgodności, wad lub błędu dotyczącego artykułu lub jednej z jego cech. Zwrócimy Ci tylko kwotę zamówienia (w tym koszty wysyłki do Ciebie).

ARTYKUŁ 11: PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI

Przeniesienie własności na kupującego będzie skuteczne po całkowitym opłaceniu zamówienia, niezależnie od ogłoszonej daty dostawy.

Przeniesienie ryzyka związanego z transportem (uszkodzenie i utrata) następuje z chwilą przyjęcia dostawy przez nabywcę.

ARTYKUŁ 12: PRAWO DOSTĘPU I KOREKTY

Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym:

(I) dane zgromadzone na stronie internetowej i sprzęcie komputerowym CDMA stanowią dowód realności transakcji w ramach niniejszego dokumentu;

(II) że dane te stanowią jedyny uznawany przez strony sposób dowodzenia, w tym obliczania kwot należnych CDMA.

Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do tych danych w swojej Strefie Osobistej. Wszystkie dane osobowe związane z rejestracją będą wykorzystane wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Informacje te przechowujemy w naszej bazie danych, do której dostęp jest bezpieczny.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 6 stycznia 1978 r. masz prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

Użytkownik może być zobowiązany do otrzymywania propozycji lub informacji o naszych ofertach pocztą elektroniczną lub tradycyjną, jeśli dokonał takiego wyboru.

Rezygnacji z subskrypcji można dokonać na swoim koncie lub kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej (contact@numiscorner.com) lub listownie, podając swoje imię i nazwisko, adres oraz adres e-mail.

ARTYKUŁ 13: OGRANICZENIE DOSTĘPU

CDMA zezwala na korzystanie z jej zawartości w ściśle osobistym kontekście, jeśli użytkownik ma prawo do kopiowania całości lub części ręcznie lub za pomocą odkurzaczy treści. Wszystkie obrazy, treści, loga, kolory są wyłączną własnością Comptoir des Monnaies. Wszelkie powielanie, nawet częściowe, może być wykonane tylko za pisemną zgodą Comptoir des Monnaies.

CDMA zezwala użytkownikowi na użycie hiperłącza do swojej strony internetowej, tylko pod warunkiem, że nie szkodzi to naszemu wizerunkowi.

ARTYKUŁ 14: OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Bez uszczerbku dla innych zobowiązań określonych w niniejszym dokumencie, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania następujących zobowiązań:

14.1 Użytkownik zobowiązuje się, że korzystając z Usług, będzie przestrzegał przepisów prawa i nie będzie naruszał praw innych osób ani porządku publicznego.

Użytkownik jest w szczególności wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie wszystkich formalności, w tym administracyjnych, podatkowych i / lub społecznych oraz wszystkich należności, opłat lub podatków wszelkiego rodzaju jego zobowiązań, jeśli takie istnieją, w związku z korzystaniem z usług. Odpowiedzialność za CDMA w żadnym wypadku nie będzie ponoszona jako taka.

14.2 Użytkownik przyjmuje do wiadomości właściwości stron internetowych oraz ograniczenia, zwłaszcza techniczne, wszystkich Usług. Ponosi on wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Usług.

14.3 Użytkownik jest poinformowany i zgadza się, że korzystanie z Usług wymaga połączenia z Internetem, a jakość usług zależy bezpośrednio od połączenia, za które odpowiada wyłącznie on sam.

14.4 Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usług wyłącznie na własny użytek. Zabrania się cedowania lub przekazywania w jakikolwiek sposób jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy osobom trzecim.

14.5 Użytkownik zobowiązuje się dostarczyć CDMA wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usług. Ogólnie rzecz biorąc, Użytkownik zobowiązuje się do aktywnej współpracy z CDMA w celu wykonania niniejszej Umowy.

14.6 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że oferowane mu Usługi są rozwiązaniem dodatkowym, ale nie alternatywnym w stosunku do środków, z których już korzysta, aby osiągnąć ten sam cel, oraz że rozwiązanie to nie zastępuje takich innych środków.

14.7 Użytkownik musi podjąć niezbędne środki w celu zabezpieczenia własnych informacji z konta osobistego, które uważa za konieczne, wiedząc, że nie będą one kopiowane.

14.8 Użytkownik jest poinformowany i zgadza się, że realizacja Usług wymaga połączenia z Internetem, a jakość usług zależy bezpośrednio od połączenia, za które odpowiada wyłącznie on sam.

ARTYKUŁ 15: GWARANCJA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik zabezpiecza CDMA przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami, powództwami i / lub wszelkimi roszczeniami, które CDMA może ponieść z powodu naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z jego zobowiązań lub gwarancji wynikających z niniejszych warunków.

Uchroni on firmę CDMA przed wszelkimi szkodami, jakie mogłaby ponieść, oraz zapłaci wszelkie opłaty, obciążenia i/lub wyroki, jakie mogłaby ponieść z tego powodu.

ARTYKUŁ 16: POSTĘPOWANIE ZABRONIONE

16.1 Surowo zabrania się korzystania z Usług w celu:

- Prowadzenie działalności niezgodnej z prawem, oszukańczej lub naruszającej prawa lub bezpieczeństwo innych osób,

- Naruszenie porządku publicznego lub łamanie praw i przepisów,

- włamanie do systemu komputerowego strony trzeciej lub jakiekolwiek działania mogące uszkodzić, kontrolować, zakłócić lub przechwycić całość lub część systemu komputerowego strony trzeciej, naruszając jego integralność lub bezpieczeństwo,

- Wysyłanie niezamówionych i/lub poszukiwawczych lub komercyjnych wiadomości e-mail,

- Operacje mające na celu poprawę rankingu witryny trzeciej,

- Wykorzystywanie lub podżeganie w jakiejkolwiek formie i za pomocą jakichkolwiek środków do jednego lub więcej z wyżej opisanych czynów i działań,

- Oraz, bardziej ogólnie, wszelkie wykorzystanie Usług do celów innych niż te, do których zostały zaprojektowane.

16.2 Surowo zabrania się użytkownikom kopiowania i / lub zmiany ich celów lub celów trzeciej koncepcji, technologii lub jakiegokolwiek innego elementu witryny CDMA.

16.3 są również surowo zabronione: (i) wszelkie zachowania mogące przerwać, zawiesić, spowolnić lub uniemożliwić ciągłość świadczenia usług, (ii) wszelkie włamania lub próby włamań do systemów CDMA, (iii) wszelkie nadużycia zasobów systemowych strony, (iv) wszelkie działania mogące stanowić nieproporcjonalne obciążenie dla infrastruktury tej ostatniej, (v) wszelkie naruszenia środków bezpieczeństwa i uwierzytelniania, (vi) wszelkie działania naruszające prawa i interesy finansowe, handlowe lub moralne CDMA lub użytkowników jej strony, i wreszcie bardziej ogólnie (vii) wszelkie naruszenia niniejszych warunków.

16.4 Surowo zabrania się spieniężania, sprzedawania lub przekazywania całości lub części Usług lub dostępu do Witryny, a także przechowywanych i/lub udostępnianych informacji.

ARTYKUŁ 17: KARY ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW

W przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszych warunków lub, bardziej ogólnie, naruszenia prawa i przepisów przez Użytkownika, CDMA zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich stosownych działań, w tym:

(I) zawiesić lub odebrać dostęp do Usług Użytkownika, osoby lub wykroczenia, lub osoby, która w nim uczestniczyła,

(Ii) usuwania wszelkich treści zamieszczonych na stronie,

(Iii) publikowania na stronie internetowej wszelkich wiadomości informacyjnych, jakie CDMA uzna za stosowne,

(Iv) doradzać wszelkim zainteresowanym organom,

(V) wszelkie działania sądowe.

ARTYKUŁ 18: ODPOWIEDZIALNOŚĆ I GWARANCJA CDMA

CDMA zobowiązuje się do świadczenia Usług z należytą starannością i zgodnie z zasadami sztuki, przy czym precyzuje się, że ciąży na niej obowiązek środków, z wyłączeniem obowiązku rezultatu, który Użytkownicy uznają i akceptują w sposób wyraźny.

Jeśli użytkownik chce uzyskać więcej informacji na temat danego produktu, może skontaktować się z firmą CDMA za pośrednictwem poczty elektronicznej (contact@comptoir-des-monnaies.com), podając numer referencyjny lub numery referencyjne. W przypadku wystąpienia błędu pomiędzy rzeczywistą charakterystyką produktu, arkuszem przedstawionym w Internecie a zdjęciem, CDMA nie ponosi odpowiedzialności.

CDMA przestrzega prawa francuskiego w zakresie publikacji artykułów, książek i prezentowanych produktów. CDMA zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w przypadku, gdy zamówione produkty są sprzeczne z prawem kraju przeznaczenia; użytkownik jest odpowiedzialny za zapoznanie się z prawem kraju zamieszkania.

CDMA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w dostawie wynikające z działania siły wyższej (strajk, pożar...).

CDMA zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za utratę informacji dostępnych w Przestrzeni Osobistej Użytkownika, Użytkownik musi zachować kopię i nie może domagać się żadnego odszkodowania z tego tytułu.

CDMA jest zobowiązana do przeprowadzania regularnych kontroli w celu sprawdzenia funkcjonowania i dostępności strony internetowej. W związku z tym, CDMA zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia dostępu do strony z powodów konserwacyjnych. Podobnie, CDMA nie ponosi odpowiedzialności za problemy z dostępem lub niemożność tymczasowego dostępu do strony, które wynikałyby z okoliczności zewnętrznych, siły wyższej lub które byłyby spowodowane zakłóceniami w sieciach telekomunikacyjnych.

CDMA nie gwarantuje Użytkownikom (i), że Usługi, podlegające ciągłym badaniom mającym na celu poprawę ich wydajności i postępu, będą całkowicie wolne od błędów, wad lub usterek, (ii) że Usługi, jako standardowe i nie oferowane wyłącznie dla danego użytkownika w oparciu o jego osobiste ograniczenia, w szczególności spełniają jego potrzeby i oczekiwania.

W każdym przypadku odpowiedzialność CDMA z tego tytułu jest wyraźnie ograniczona do udowodnionych bezpośrednich szkód poniesionych przez Użytkownika.

ARTYKUŁ 19: WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Systemy, oprogramowanie, struktury, infrastruktury, bazy danych i treści wszelkiego rodzaju (tekst, obrazy, wideo, muzyka, logo, znaki towarowe, baza danych, itp ...) obsługiwane przez CDMA na stronie internetowej są chronione przez wszystkie prawa lub prawa własności intelektualnej producentów istniejących baz danych. Wszelkie dezasemblacje, dekompilacje, dekodowanie, ekstrakcje, ponowne wykorzystanie, kopie i bardziej ogólnie, wszelkie działania związane z reprodukcją, dystrybucją i wykorzystaniem któregokolwiek z tych elementów, w całości lub w części bez zezwolenia są surowo zabronione, a CDMA może podlegać ściganiu.

ARTYKUŁ 20: REKLAMA

CDMA zastrzega sobie prawo do umieszczania na każdej stronie Serwisu i innej komunikacji do użytkowników wszelkich reklam lub wiadomości promocyjnych w formie i na warunkach, które CDMA jest jedynym sędzią.

ARTYKUŁ 21: LINKI I STRONY INTERNETOWE OSÓB TRZECICH

CDMA w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za techniczną dostępność stron internetowych lub aplikacji mobilnych obsługiwanych przez osoby trzecie (w tym partnerów), do których użytkownik uzyskałby dostęp poprzez stronę.

CDMA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, reklamy, produkty i/lub usługi dostępne na takich stronach internetowych i aplikacjach mobilnych, w tym stron trzecich, gdzie przypomina się Użytkownikom, że podlegają one ich własnym warunkom użytkowania.

CDMA nie ponosi odpowiedzialności za transakcje pomiędzy użytkownikiem a jakimkolwiek reklamodawcą lub handlowcem (w tym partnerami), do których użytkownik jest kierowany za pośrednictwem strony internetowej i w żadnym wypadku nie może być stroną w potencjalnych sporach z takimi osobami trzecimi, dotyczących m.in. dostawy produktów i/lub usług, gwarancji, oświadczeń i wszelkich innych zobowiązań, do których takie osoby trzecie są zobowiązane.

ARTYKUŁ 22: OKRES ŚWIADCZENIA USŁUG I REZYGNACJA Z SUBSKRYPCJI

Usługi są subskrybowane na czas nieokreślony.

Użytkownicy mogą w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji Usług, wysyłając stosowne żądanie pocztą elektroniczną do CDMA, na dane kontaktowe podane w punkcie 2.

Wyrejestrowanie następuje ze skutkiem natychmiastowym. Powoduje ono automatyczne usunięcie Konta Użytkownika.

ARTYKUŁ 23: MODYFIKACJE

CDMA zastrzega sobie prawo do zmiany tych zasad i warunków w dowolnym czasie.

Użytkownik będzie informowany o tych zmianach w każdy możliwy sposób.

Użytkownicy, którzy nie akceptują zmienionych warunków, muszą zrezygnować z usług zgodnie z niniejszymi Warunkami.

Uznaje się, że każdy użytkownik, który korzysta z Usług po wejściu w życie zmienionych warunków, akceptuje te zmiany.

ARTYKUŁ 24: JĘZYK

W przypadku przetłumaczenia niniejszych warunków na jeden lub więcej języków, w razie konfliktu lub sporu co do znaczenia danego warunku lub postanowienia, obowiązuje tłumaczenie na język francuski.

ARTYKUŁ 25: PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Niniejsze warunki ogólne podlegają prawu francuskiemu.

Niniejsze warunki ogólne, jak również ceny, są akceptowane w całości i bez zastrzeżeń od momentu zatwierdzenia sprzedaży przez klienta. Akceptacja ta ma pierwszeństwo przed jego własnymi warunkami zakupu.

Niniejsze warunki mogą być modyfikowane w dowolnym czasie bez uprzedzenia.

W przypadku sporu konsument może wytoczyć powództwo przed sąd właściwy miejscowo zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego lub przed sąd właściwy dla miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy lub wystąpienia zdarzenia wywołującego szkodę.

W przypadku sporu dotyczącego ważności, interpretacji i/lub wykonania niniejszych warunków ogólnych strony zgadzają się, że sądy w Lille mają wyłączną jurysdykcję do orzekania w tej sprawie, z wyjątkiem przypadków, w których obowiązkowe przepisy proceduralne stanowią inaczej.

Artykuł 26: Mediacja

Zgodnie z artykułami L.616-1 i R.616-1 Kodeksu Konsumenckiego, nasza firma utworzyła system mediacji konsumenckiej. Podmiotem zachowanej mediacji jest: SAS CNPM - MÉDIATION - CONSOMMATION. W przypadku sporu, konsument może złożyć reklamację na stronie :

http://cnpm-mediation-consommation.eu

lub pocztą, pisząc na adres

CNPM - MEDIATION - CONSUMPTION

27, avenue de la Libération - 42400 SAINT-CHAMOND

ARTYKUŁ 27: SKUTECZNOŚĆ

Niniejsze warunki ogólne wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.